סימנים של דרך

א

1. תפילה של אבא

2. מורנו

3. סימנים של דרך

4. יום שישי הגיע

5. ואולי

6. זה היום

7. אשא עיניי

8. ארץ אהובה

9. ברכנו

10. נעימת המדבר

ב

1. על כנף האהבה

2. היית אתמול

3. אחות יקרה

4. חדוות יומי

5. חסד ואמת

6. הומייה

7. גם כי אלך

8. התדעו ילדים

9. אל נא תאמר

10. נעימת השוק